TARTALOMP

Pharnaces

FarnachV. – 1. Perzsa satrapa a peloponnesusi háború idejében,a ki az athenaeiektől Delos szigetéről vallási vétség miatt elűzött lakosoknak Adramyttiumban adott helyet a letelepedésre. Thuc. 5, 1. – 2. Pontusi király, uralkodott Kr. e. 184–157-be, még atyja IV. Mithridates idejében elfoglalta Sinopét s azt királyi székhelylyé tette. sok háborút viselt a rómaiakkal szövetséges ázsiai királyok, nevezetesen Eumenes Pergamum, Ariarathes Cappadocia és Prusias Bithynia királya ellen. A rómaiak ellen gyűlölete felujult unokájában VI. Mithridatesben. Pol. 24, 10. 26, 6. – 3. VI. Mihtridatesszel Pontus híres királyának legkedvesebb fia, ki elpártolásával atyját öngyilkosságra vitte. Pompejus előtt annyira megalázta magát, hogy még atyja holttestét is kiszolgáltatta neki. Mint a bosporusi birodalom királya uralkodott Kr. e. 63–47-ben. Pompejus és Caesar háborúja alatt saját birodalmának növelésére törekedett és Caesar helytartóját Domitius Calvinust megverte Nicopolisnál Pontusban Kr. e. 48-ban. Caesar a következő évben gyorsan támadást intézett az «apagyilkos» ellen s Dejotarus segítségével Zela mellett megverte, s e győzelméről jelenté a senatusnak:veni, vidi, vici. Caes. b. Alex. 34, 69. Plut. Caes. 50. Pomp. 41. Cic. Dejot. 5.

H. Ö.