TARTALOMP

Pharus

FaroV. – 1. Kis sziget Aegyptus északnyugati partján, Homerus túlzott adatai nyomán egy napi járásnyira, de valóságban csak 7 stadiumnyira (1300 m.) a szárazföldtől. Ptolemaeus Soter vagy fia Ptol. Philadelphus Pharus szigetét egy hét stadium hosszú gáttal kötötte össze a szárazfölddel és Alexandriával, innen a gát neve Heptastadium. Így két kikötő támadt, melyek összekötése czéljából a töltést két helyen átvágták és áthidalták. A sziget keleti szélén állott a 180 m. magas világító torony, melyet az óvilág két csodája közé számítottak. Strab. 17, 701 skk. Caes. b. c. 3, 112. b. Alex. 14 skk. Állítólag itt készült Ptolemaeus Philadelphus idejében a Septuaginta görög fordítása. – 2. Sziget a dalmát parton, 63 km. hosszú, 6–12 km. széles, melynek hasonnevű városát a rómaiak Aemilius Paullus alatt szétdúlták; ma Lesina. Pol. 3, 18. 19. Strab. 2, 124.

E. B.