TARTALOMP

Pherecrates

FerecrathV, régi attikai comoedia-író, Cratinus ifjabb kortársa. A személyek ellen irányuló gúnyt mellőzte, de azért kigúnyolja a szoknyahős Alcibiadest. Fellépett mint szinész Crates darabjaiban. Nyelve tiszta, választékos; Thenaeus atticwtatoV-nak nevezi. A metrum Pherecrateumot róla nevezték el; talán ő hozta be, vagy gyakran alkalmazta. Meineke, com. Graec. fragm. 2. köt. (kis kiad. 1. köt. 87. l.). Kock, com. Att. fragm. 1. köt. 145. l.

SCH. A.