TARTALOMP

Philaeus

FilaioV, Aiasnak Telamon fináak Tecmessától született fia, Eurysaces testvére. Az utóbbival egyetemben a nagyatyjától örökölt Salamis szigetet cserében odaadta az athenaeieknek a polgárjogért. Tőle származtak a Philaidák, kiknek egyik sarja Miltiades volt. Hdt. 6, 35. Plut. Solon 10.

L. M.