TARTALOMP

Philagrius

FilagrioV, az eclectikus iskolához tartozó epirusi jeles orvos a Kr. utáni negyedik század vége felé. A belgyógytan és sebészet terén egyaránt kiváló volt és számos becses szakmunkát írt, így a lépbetegségekről, a köszvényről, továbbá a húgykövek és ürtértágulatok megoperálásáról. Műveinek becses voltát az a kevés töredék is fényesen bizonyítja, melyeket a byzantiumi korszakbeli irók, nevezetesen Oribasius, Aëtius és a trallesi Alexander őriztek meg számunkra; ezeket a töredékeket Th. Puschmann adta ki 1886-ban Fragmente aus Philagrius etc. cz. a. P. szellemének felvilágosodott volta mellett tanúskodik, hogy élesen elitélte a varázslatoknak gyógyítás czéljából való alkalmazását. Oribas. synops. 6, 30 sk. Aët. tetrabil. 2, 1, 90 sk. P.-t az irodalomban rendszerint együtt emlegetik testvérével Posidoniusszal (PoseidwnioV), a ki főként az ideg- és elmebetegségek gyógyítása terén tett szert nagy hírnévre és mint fivére ő is mentes volt az ő korukban általánosan elterjedt babonás előitéletektől. Oribas. 44, 17 sk. Aët. tetrabibl. 2, 2, 2.

TI. M.