TARTALOMP

Phileas

FileaV, athenaei geographus, Macrobius szerint (sat. 5, 20) vetus scriptor. Valószínűleg Thucydidesnél idősebb s Hecataeus és Hellenicus kortársa volt. Munkájának (melyből pár töredék maradt fenn, periploi (l. Steph. Byz. s. v. ’Andria) vagy ghV periodoV (Harpocr. s. v. Qermopulai) volt a czíme; egyik könyve Macrobius fenti helyének tanúsága szerint Asia nevet viselt.

SZI. GY.