TARTALOMP

Philetas

FilhtaV, Ceos vagy Rhodus szigetéről való grammatikus és költő Nagy Sándor korában, Ptolemaeus Philadelphus tanítója, továbbá Theocritusé és Zenodotus grammatikusé. Oly gyenge volt, hogy azt mesélték róla: ólmot hord a sarujában, különben elfújná a szél. Egyszerű kifejezésmódja s mély érzése kitünő elegia-költővé tették. A római elegikusok nagyon sokra tartották, így Propertius (2, 34, 27. 3, 1, 1), Ovidius (a. a. 3, 329). Csak csekély számu töredéke maradt, melyeket Kayser (1793) és Bach (1829) gyűjtött össze. A ceosiak szobrot emeltek neki.

S. K.