TARTALOMP

Philistus

FilistoV Syracusaeból, az idősebb Dionysius barátja, kit kényuralma bitorlásában támogatott. Mindamellett fölébresztette a zsarnok féltékenységét, titkon nőül vevén Leptinusnak, a zsarnok testvérének leányát, s ennek folytán a számkivetésbe ment. Nep. Dion. 3. Míg az öreg Dionysius élt, hiába mesterkedett visszahivásán: mikor azonban ifjabb Dionysius vette át az uralmat, Ph. meghivást kapott Syracusaebe, hol Dion. és Plato elűzésében közreműködött. Plut. Dion. 13. Dion. egy tengeri ütközetben megverte Philistust, mire ez keresztül szúrta magát. Plut. Dion. 35. Phil. Sicilia történetét irta meg 2 részben. Az1. rész magában foglalta Sicilia történetét Agrigentum bevételéig; a másik pedig az idősebb Dionysius uralmát és az ifj. Dionysius uralkodásának 5 első évét tárgyalta; Ph. Thucydidest utánozta, a nélkül, hogy mintaképét utolérte volna. Cicero (Qu. fr. 2, 11, 4 és több helyen) «pusillus Thucydides»-nek nevezi Philistust. Hazugságokat ugyan nem mond, de elhallgatja a zsarnokok erőszakoskodásait. Cic. de or. 2, 13, 57. Brut. 17, 66. Mindamellett a jeles görög történetírók közé sorolható. Quint. 10, 1, 74. Töred. l. Müller, fr. h. Gr. 1, 185–192. 4, 639.

SCH. S.