TARTALOMP

Philomelus

FilomhloV, Theotimus fia, a phocisi Ledon városból való, az ú. n. szent háborúban a phocisiak hadvezére. Mikor az Amphictyones szövetsége a phocisiaiakat kiközösítéssel fenyegette, Ph. abban a reményben, hogy a hasonló helyzetben lévő spartaiak segítségükre lesznek, ellentállásra buzdította őket. De sem Sparta sem Athenae, mely pedig a phocisiak pártján állott, nem támogatta őt, s így zsoldosokra volt utalva. Hogy ezeket eltarthassa, Kr. e. 356-ban kifosztotta a delphii templomot, megölte annak papjait és megsemmisíté az oszlopokat, a melyekre rá voltak vésve az Amphictyones határozatai. Nemsokára Athenae és más államok is beléptek a phocisi szövetségbe, mire a locrisiak és thebaeiek nekik háborút izentek és a thessaliaknál és más az Amphictyonesre hallgató államoknál támogatásra találtak. Azonban Ph. az elrabolt templomi kincsek értékesítéséből szerzett pénz és számos zsoldos csapat segítségével a locrisiakat, a kiknek tartományába már azelőtt is többször becsapott volt, és a thebaei sereg egyes részeit legyőzte, míg aztán ez utóbbinak támadó derékhadától döntő ütközetben vereséget szenvedet. Egy kiálló, lejtős sziklára szorítva a mélységbe dobta magát 354-ben, hogy ne kelljen az ellenség kezébe jutnia. Utána Onomarchus lett a fővezér. Diod. Sic. 16, 33 skk. Paus. 10, 2, 2. 4, 8, 7. 33, 2. Just. 8, 1.

K. B.