TARTALOMP

Philotimus

FilotimoV, a dogmatikus orvosi iskolához tartozó jeles orvosíró, a cosi Praxagorasnak tanítványa, ki a Kr. e. harmadik század elején működött. Egy tizenhárom könyvből álló híres művet írt a táplálkozásról peri trojhV czím alatt. Az ókori írók által gyakran idézett művei voltak továbbá: ofartuticoV (szakácskönyv), peri cumwn (a test nedveiről) és caiihtreion (az orvosok rendelő helyiségének berendezéséről). Munkáiból csak igen csekély töredékek maradtak fenn. Celsus 8, 20. Galen. de aliment. fac. 1, 12. 3, 30 ed. Kühn 6, 509. 721 és t. Athen. dipnosoph. 2, 13 és t. Oribas. 5, 32 és t.

TI. M.