TARTALOMP

Phlegon

Flegwn. – 1. A nap egyik lova. Ov. met. 2, 154. – 2. A cariai Trallesből származott, Hadrianus császár libertusa, egy olumpiadeV czímű, 16 könyvből álló száraz compendium szerzője, melyben az 1. olympiastól saját koráig terjedő időnek történetét nyujtja. Ezen művéből több fejezet maradt ránk, némi értékük csak azért van, mert a sybillai jóslatokból tartalmaznak pár töredéket. Kisebb iratai közül ránk maradtak: peri Jaumasiwn (kiadta Westermann, Paradoxogr. Graec) és peri macrobiwn, mely száraz felsorolását nyujtja azoknak, kik 100 évnél tovább éltek. Irt többek közt még egy periegetikus természetű munkát is peri twn para ’RwmaioiV topwn cai wn epiceclhntai onomatwn. Az ebből fenmaradt töredékeket l. Müller, Fragm. hist. Graec. 3, 602–624.

SZI. GY.