TARTALOMP

Phormion

Formiwn. – 1. Nevezetes atheanei hadvezér a peloponnesusi s előbb már a Samus ellen viselt háborúban; Kr. e. 432-ben nagy szerep jutott neki Potidaea ostrománál (Thuc. 1, 64. 65. 117), 431-ben a chalcidicei városok ellen harczolt, aztán az ambraciaiak ellen (u. o. 2, 68), 429-ben Nauapctus mellett győzelmet aratott a jóval erősebb peloponnesusi hajóhad fölött; aztán Acarnaniában is hadakozott. – 2. Gazdag atheanei nagykereskedő; ő ellene mondotta Demosthenes egyik beszédét. – 3. Peripatetikus bölcselő, Hannibalt mint valami iskolás gyereket akarta megtanítani a hadi mesterségre. Cic. de or. 2, 18, 75. Innne Phormiones a nevük azoknak, a kik olyanról beszélnek, a mihez nem értenek. Cic. de or. 2, 19, 77.

K. B.