TARTALOMP

Phraortes

FraorthV, perzsáúl és medus nyelven Fravartisz. – 1. Az első medus királynak Deiocesnek (l. ezt) atyja. hdt. 1, 96. – 2. A második medus király (Kr. előtt 655–633-ig vagy 660–640-ig), Deioces fia, a ki Mediát a perzsák igája alól felszabadította és más népeket adófizetésre kényszerített; végre azonban az assyriaiak ellen való harczában kudarczot vallott és elesett. Hdt. 1, 102. Fia Cyaxares követte őt a trónon.

P. K.