TARTALOMP

Pinarii

régi italiai nemzetség, tisztében állt a Potitiusokkal együtt Hercules tisztelete (l. Heracles) az ara maximánál. Liv. 1, 7. V. ö. Cic. div. 2, 21, 47. – 1. L. Pin. Mamercius Rufus, Kr. e. 472-ben consul lett. – 2. L. Pin. Natta, Kr. előtt 363-ban magister equitum, utóbb mint praetor azt a megbízást kapta, hogy védelmezze Latium partvidékét. Liv. 7, 3. 25. – 3. L. Pin., Kr. e. 214-ben mint hadparancsnok Sicilia városában Eunában a lakósok egy részét leölette. Liv. 24, 37 köv. – 4. M. Pin. Posca, mint praetor Kr. előtt 181-ben szerencsésen harczolt a corsicaiak és a sardiniabeliek ellen. Liv. 40, 18. 25, 34. – 5. L. (Pin.) Natata, Murena mostoha fia, mint pontifexet rábírta sógora Clodius, hogy Cicero házát az isteneknek szentelje föl. Cic. de dom. 45. 52. – 6. T. Pin., Cicerónak gyakran említett barátja. Cic. ad. Att. 6, 1. 23. ad. fam. 12, 24, 3. – 7. L. Pin., Caesar rokona, Antonius Africa ügyeinek vezetését bízta rá, de utóbb Octavianushoz pártolt. Dio Cass. 51, 5.9.

B. G.