TARTALOMP

Pistrinum

(v. ö. Pistor), az a helyiség, hol a gabonát megőrölték (l. Mola) s a hol a sütőkemencze (furnus) is állott. A gazdagok házában a konyha mellett volt, a nyilvános sütőüzleteket a házak utczára nyiló boltjaiban helyezték el. Pansa házában több helyiségből áll egy ilyen pistrinum (438. á. 29. sz.), s az egyikben egy jól fentartott kemencze, több malom, gyúróasztal, víztartók láthatók. Romában azon a síremléken, melyet M. Vergilius Eurysaces pékmester a maga és a felesége számára épített, reliefek vannak: az egyik oldalon két malmot ábrázolnak, a mint szamarak forgatják, továbbá két szitavályút, két gabonamérőt; a hátsó oldalon gyúrógép van, melyet lóerő hoz mozgásba, míg a kemencze mellett két asztalon rabszolgák a kenyereket formálják. A malmok hajtása oly terhes munka volt, hogy a rabszolgákat büntetésből a malomba küldték (in pistrinum dari). Plin. 18, 2.

K. BÁ.