TARTALOMP

Pittacus

PittacoV, a hét görög bölcs egyike; szül. Mytilenében, Lesbos szigetén 648-ban Kr. e., Alcaeus segítségével megszabadította szülővárosát Melanchrus zsarnokságától, de Alcaeusszal meghasonlott, s midőn Alcaeus ostromolni akarta a várost, aisumnhthV (l. o.) lett. Plut. Sol. 14. Mérséklet, önzetlenség, bölcs törvényhozás, értelmes kormányzás tüntették ki. A sigeumi háborúban (l. Sigeum promunturium) hadvezér is volt és az atheanei Phrynont csellel győzte le, a mennyiben annak fejére pajzsa mögött rejtegetett hálót vetett. Úgy látszik, 580 táján önként tette le az uralmat s mint magánember halt meg 70, mások szerint 100 éven fölül. Kedvelt mondása ez volt: «Ösmerd meg a kellő időt!» Croesus ajándékait visszautasította, azt mondván: «Kétannyim van máris, mint a mennyi kell.» Elegiái s a törvényekről szóló irata nem maradtak meg, ellenben megvan egy kis költeménye s egy levele Croesushoz. Arist. pol. 2, 9, 9. Strabo. 13, 600. Plato Protag. 443A. Paus. 10, 24, 1.

S. K.