TARTALOMP

Plaetorii.

– 1. Kr. e. 264-ben néptribunus, a ki a lex Plactoriát (l. e.) hozta. – 2. M. Plaet., Fontejus vádlója Kr. e. 69-ben. Cic. Font. 12, 26. P. Cornelius Lentulus Spinthernek, a Kr. e. 57-ben volt consulnak barátja. Cic. fam. 1, 8. – 3. C. Plaet., Kr. e. 48b-an quaestor, azt a parancsot kapta, hogy segítséget vigyen a Pharnaces ellen harczoló seregnek. Caes. b. Alex. 34. – 4. Plaet. Rustianus, a Thapsus melletti csata után együtt menekült Metellus Scipióval s együtt is halt meg vele. Caes. b. Afr. 96. – 5. Plaet. (Platorius) Nepos, barátja Hadrianus császárnak, a ki azonban utóbb gyanakodásával üldözte. Spart. Hadr. 4, 15. 23.

B. G.