TARTALOMP

Plagium

emberrablás, szabad embernek vagy rabszolgának elrablása oly czélból, hogy rabszolgává tegyék. A lex Fabioa (Kr. e. 183) p.-nak minősítette azt is, ha valaki szabad polgárt akarata ellenére rejtegetett vay fogva tartott, ha valaki más rabszolgáját elcsalta s ha valaki a p. elkövetésében közreműködött. Dig. 48, 15. A p. büntetése ugyanezen törvény szerint pénzbírság volt; később azonban, minthogy nagyon elhatalmasodott, súlyosabb büntetésnemeket (pl. örökös számkivetés félvagyonvesztéssel) alkalmaztak a plagiarii ellen, sőt közönséges embereket bányamunkára vagy halálra is itéltek. Suet. Oct. 32. Paul. sent. rec. 5, 30. Just. inst. 4. 18.

CS. JÓ.