TARTALOMP

Pleminius

Quintus, propraetor. Mint Scipio consul legatusa Kr. e. 205-ben bevette Locri városa egyik erődjét, majd a város elfoglalása után abban főparancsnok lett. Minthogy azonban templomrablást s gyilkosságokat követett el, a lakosok panaszára a senatus 204-ben elfogatta s Romában börtönbe vettette, hol némelyek szerint még elitélése előtt meghalt, mások szerint pedig 10 évvel később 194-ben, midőn kiszabadítására összeesküvés keletkezett, kivégeztetett. Liv. 29, 6. 21. 34. Val. Max. 1, 1, 21.

T. K.