TARTALOMP

Plemmyrium

Plemmurion acron, Sicilia hegyfoka Syracusae városa közelében, ezzel átellenben Dél felé. Épen ez a hegyfok volt az, a mely Syracusae nagy kikötőjének a nyilását megszűkítette; azért ezt a peloponnesusi háborúban a Syracusae elleni hadi vállalatában Nicias megerősítette. Thuc. 7, 4.

ZS. B.