TARTALOMP

Plias

PleiaV, igy nevezték a grammatikusok a Ptolemaeus Philadelphus király idejében élő 7 tragoedia irót, kiknek műveit az alexandriai szinházban előadták. A Plias csillagai voltak: chalcisi Lycophron, Alexander Aetolus, tarsusi Dionysiades, byzantiumi Homerus (Myro költőnő fia, 45 tragoediát írt), syracusaei Sosiphanes, Sositheus Alexandria Troasból s coryrai Philiscus. Fényük halálukkal együtt kialudt, tragoediáikból czímeiken kivül csak nagyon csekély töredékek maradtak ránk.

SZI. GY.