TARTALOMP

Plunthria

mint neve is jelzi, tisztulási ünnep volt Athenaeben Pallas Athene tiszteletére. Az ünnepen nem a résztvevők, hanem az istennő temploma (az Erechtheum) és az ősrégi faszobor tisztultak meg. Napja Thargelion havának (maj.–jun.) 25. vagy 29-ére esett, nyomban a Kallunthria (seprő-ünnep) napja után. Phot. s. v. Kallunthria. Plut. Alcib. 34. A templomba e napon senki sem léphetett be; a faszobor ruhadiszét a Praxiergidák családjából származó emberek levették és rongyokba göngyölve a phalerumi kikötőbe vitték és itt a tengerben megfürdették, majd este ismét visszahozták. E napot az istennő távolléte miatt szerencsétlennek tartották, s rajta nem hoztak állami határozatot.

G. J.