TARTALOMP

Polus

PwloV. – 1. Acragasi (Agrigentum) sophista, Gorgias tanítványa. Plato korholja afectált, czifrálkodó nyelvét. Phaedr. 267, 13. Tecnh czímmel írt művet, melyet Plato ismerhetett, ránk semmi írása sem maradt. – 2. Pythagoreus, az igazságosságról szóló írás szerzője, melyből nagyobb töredék maradt. – 3. Tragikus szinész Athenaeben, Demosthenes korában. Plutarch. Demosth. 28.

S. K.