TARTALOMP

Polybus

PoluboV. – 1. Corinthusi király, lásd Oedipus. – 2. Thebae királya Aegyptusban, Alcandra férje a ki Menelaust, mikor Troja eleste után bolyongott, vendégszeretőleg fogadta és gazdagon megajándékozta. Hom. Odyss. 4, 125 skk. – 3. Ithakai férfi, Eurymachusnak, a kérők egyikének fia, a kit Eumaeus ejtett el. Hom. Od. 1, 399. 22, 284. – 4. Trójai vitéz, Antenornak fia. Hom. Il. 11, 59. – 5. L. Adrastus, 1.

L. M.