TARTALOMP

Pompa

pomph, ünnepi menet az istenek tiszteletére, temetés alkalmával a halott tiszteletére. A görögöknél a legnevezetesebb p. a Panathenaea ünnepén rendezett menet Pallas Athene tiszteletére (l. Panathenaea) A rómaiaknál a legnagyobb szabású és legnépszerűbb p. a circusi játékokat (ludi Circenses) megelőző ünnepi menet Juppiter tiszteletére. Dion. Hal. 7, 72. Tertull. de spectac. 7. A p. óriási néptömeg között a Capitoliumtól a földíszített forumon és vicus Tuscuson át a Velabrumhoz és a circusba vonult. A menet közepén volt a három capitoliumi isten szekere (tensae); mindegyiket egy nemes ifjú vezette. Előttük haladtak a legdíszesebb triumphatori öltözetben (toga palmata) a tisztviselők, kik a játékokon elnököltek; állami szolgák etruscus módon készült, aranynyal és drágakövekkel díszített tölgyfakoszorút tartottak fejük fölé. A menet élén, valamint a szekerek után is, több férfi- ifjú- és gyermek-csoport haladt lóháton és gyalog; zenészek, tánczosok és szinészek (ludii) mulattatták a népet. A menetben vitték azon fogatokat (bigae és quadrigae), melyek versenyezni kivántak.

G. J.