TARTALOMP

Pontifici libri

más néven pontificum v. pontificales libri, okiratok gyüjteménye, melyet a pontifex maximus lakásán, a regiában őriztek. Tartalmuk: a) album pontificum, vagyis a pontifexek időrendbeli lajstroma; b) acta pontificum, a pontifexi testület hivatalos ténykedéseinek jegyzőkönyvei; c) indigitamenta, a hazai istenek lajstroma és a tiszteletükre elmondandó imák szövege; d) commentarii pontificum, különböző iratok, melyeket a pontifexek hivatalos megkeresésére állami tisztviselőkhöz (decreta) vagy magánosokhoz (responsta) intéztek törvénymagyarázatok czéljából; e) annales maximi, pontifexi krónikák az egyes évek főbb eseményeiről. Ilyenek szerkesztését Mucius Scaevola Kr. e. 130 körül megszüntette, mert ezt a tisztet a hivatásos történetírók jobban láthatták el.