TARTALOMP

Pontii.

– 1. Pont. Cominius, római ifjú, a ki Kr. e. 389-ben, midőn a gallusok Romát meghódították volt, nagy veszedelmek között Vejiből a Capitoiumra mert menni s onnan kieszközölte a senatus beleegyezését Camillusnak a száműzetésből való visszahivásába. Liv. 5, 46. – 2. C. Pont. Herenius, samniumbeli, azt javasolta, hogy a Caudiumnál elfogott rómaiakat öljék meg vagy pedig bocsássák szabadon valamennyit. Liv. 9, 3. – 3. Fia C. Pont., Claudiumnál (l. e.) a samniták vezére s Kr. e. 292-ben, mikor egy kedvezőtlen csatája alkalmával a rómaiak foglyául esett, bakó keze által pusztult el. Liv. 9, 1 skk. – 4. Pont. Telesinus, a samniták híres vezére a marsusi háborúban, utóbb a mariuspártiakkal szövetkezett s mikor segítségükre sietett (Vell. Pat. 2, 27) Kr. e. 82-ben a Roma kapu előtt Sulla ellen vívott csatában esett el. – 5. Testvére Pnot. Telesinus, megölte magát Praenestében a fiatalabb Mariusszal együtt Kr. e. 82-ben. – 6. L. Pont. Aquila, gazdag földbirtokos Campaniában, Cicero jól ismerte (Att. 5, 3, 1), néptribunus (45) s Caesar heves ellenfele (Suet. Caes. 73), résztvett a Caesar elleni összeesküvésben, később harczolt a mutinai háborúban s Pollentiánál Liguriában legyőzte Munatius Plancust, de aztán Mutina mellett maga is elesett. Dio Cass. 46, 38, 40. – 7. Pont. Pilatus, Judaea hatodik római procuratora, Jézus Krisztus bírája (Tac. ann. 15, 44), 36-ban letették hivataláról s később (állítólag) öngyilkos lett. Euseb. hist. eccl. 2, 7.

B. G.