TARTALOMP

Popinae

rabszolgák s alsó néposztály által látogatott étkezőhelyek, laczikonyhák, melyekben, minthogy bort is mértek ki, éjjeli mulatozásaik alkalmával előkelőbb korhelyek is megfordultak. Juv. 8, 159. Tiberius megtiltotta az italok kimérését. Suet. Tib. 34. Hírhedtségük folytán az aedilisek rendőri felügyelete alatt voltak. Tac. ann. 3, 53.

V. K.