TARTALOMP

Poppaei.

– 1. C. Popp. Sabinus, Kr. u. 9-ben consul, 11-ben s a következő években Moesia, majd meg Macedonia és Achaia helytartója, több thrax néptörzset győzött le az utóbbi tartományban (Tac. ann. 4, 46 skk.) s 35-ben halt meg. Tac. ann. 6, 39. – 2. Q. Popp. Secundus, az előbbinek testvére, Kr. u. 19-ben Ázsia proconsulja, M. Papius Mutilusszal együtt Kr. u. 9-ben az ismeretes lex Julia et Papia Poppaea czímű törvényt hozta a házasságtörés ellen. Dio Cass. 56, 10. – 3. Popaea Sabina, C. Poppaeus leánya, T. Ollius (l. Ollius, 1) felesége, szépségéről híres nő; mikor Messalina bujtogatására (Kr. u. 47) vád alá helyezték, öngyilkos lett. Tac. ann. 11, 1 skk. 13, 43. 45. – 4. Leánya Popp. Sabina, előbb Rufrius Crispinus lovagnak, aztán a később császárrá lett Othónak, végre Nerónak neje (lásd Nero, 2). Tac. ann. 13, 45 skk. Plin. 11, 41.

B. G.