TARTALOMP

Posidippus

PoseidippoV. – A macedoniai Cassandreából, az új görög comoedia egyik legjelesebb költője (678. á. P. márványszobra a római Vaticanóban). Menander halála után az attikai színpadon legkedveltebb comoedia író. Darabjait a latin írók (Plautus) is utánozták. 40 darabjából csak 17-nek a czíme van meg. Meineke, fragm. com. Graec. 4. (2 p. 1411 kis kiadás). Kock, com. Att. fragm. 3, 335. – 2. Mellékneve epigrammatograjoV, 260 táján élt Kr. e. Szellemes epigrammáinak tárgya a szerelem és a bor. Említik ’Aswpia czimű eposát és elegiáit. V. ö. Blass. Rh. M. 35, 91.

SCH. A.

678. Posidippus, márvány (Roma, Vatican).

678. Posidippus, márvány (Roma, Vatican).