TARTALOMP

Praefectura.

Egyes coloniáknak és municipiumoknak nem volt önálló törvénykezésük, hanem a tekintetben a rómaiak praetor alá tartoztak, a ki helyetteseket (praefecti jure dicondo) küldött ki. Ezen helyettesek közül azokat, a kiket Campania tiz városába küldöttek. Kr. e. 124-től fogva a közgyülés választotta. Ezen praefectusoktól kapták az illető municipiumok és coloniák praefectura nevezetüket. E p.-nak máskülönben önálló közigazgatásuk volt, talán az egy Capua kivételével, mely elpártolása miatt 211-ben a senatusát s összes magistratusait elveszítette (l. Municipium). Attól fogva, hogy a lex Julia (lásd ott) a teljes római polgárjogot az italiai szövetségesekre kiterjesztette, a p. elnevezés politikai jelentősége megszünt s csak mint puszta maradt rajtuk az illető városokon.

CS. JÓ.