TARTALOMP

Praegustator

progeusthV, a rabszolga, ki az ételeket és italokat előbb megízlelte, különösen azért, hogy nincsenek-e megmérgezve. E perzsa szokás a rómaiaknál először Antoniusról említtetik Cleopatra udvaránál (Plin. 21, 3, 9); a császári ebédeknél s a császárkori gazdag magánegyéneknél általánossá lett. Tac. ann. 12, 66. 13, 16. Suet. Claud. 44. A császári praegustatores egy procurator felügyelete alatt egész collegiumot alkottak.

V. K.