TARTALOMP

Priscillianus

keresztény író Hispaniából, nagy tehetséggel és vagyonnal, elvtársaival szigorú keresztény életre adta magát s úgy a manichaeus cosmologiával mint minden más dialectikus theologiával szemben a jámborság egyszerű, gyermeki hiten alapuló reformálására törekedett. Ez által összeütközésbe jutott a hierarchikus hatalmakkal; Hydatius hemeratai püspök vádolására mint eretnek hemeratai püspök került s 385-ben Trierben máglyán halt meg. Nem rég fölfedezett iratai részint védő iratok részint beszédek gyülekezetéhez a szentírás különös pneumatikus magyarázásával. – Irodalom: Ed. Schepsz, Vindobonae, 1889 (Corp. script. eccl. lat. 18). Schepsz, Priscillian, Würzburg, 1886. Paret, P., ein Reformator des 4. Jahrhunderts. Würzburg 1891.

B. F.