TARTALOMP

Probouloi.

1) Oligarchikus intézmény, mely arra való volt, hogy mint szűkkörű, kevés tagból álló tanács, az ügyeket egy nagyobb tanács vagy a népgyűlés tanácskozása előtt megvitassa, határozatra előkészítse. A siciliai vereséget követő időkben (413–411) Athenaeben is volt ilyen kisebb tanács, mely 10 tagból állott (Thuc. 8, 1) s melynek aztán 411-ben a négyszázak kormányrajuttatásában is része volt. Thuc. 8, 67. Corinthusban is volt a (80 tagú?) tanács mellett 8 p.-ból alakított ilyen tanács, nemkülönben Eretriában és máshol is, kivált oligarchikus alkotmányú városokban. 2) P. volt a nevük azoknak a biztosoknak (vagy képviselőknek), kiket a «jó érzelmű városok» (twn poliwn ta ameionw jronousewn, Hdt. 7, 172) a perzsa háború intézése ügyében az isthmusi szövetséges gyűlésre küldtek.

GY. GY.