TARTALOMP

Proculi

– 1. Sempronius Proc., Tiberius korabeli jogász, a kiről a proculianusok (l. Juris consulti) iskolája van elnevezve, sok szakmunkát (pl. epistularum l. 9) írt, melyekből a pandectákban kivonatok olvashatók. – 2. (T. Aelius?) Proc., barbár származású római hadvezér, kit 280. Kr. u. Lugdunum lakossága Probusszal szemben császárnak kiáltott ki. Bár Gallia, Britannia és Hispania elismerték s az alemannusokon győzelmet aratott, az ellenpártiak a frankok segítségével mégis megbuktatták és megölték őt. Vopisc. prob. 18. Proc. 13. Eutr. 9, 17. Aur. Vict. ep. 37. Oros. 7, 24.

N. G.