TARTALOMP

Pro dictatore, prodictator

helyettes dictator. Ilyent csak egyet találunk említve Liviusnál (20, 31), t. i. Q. Fabius Maximust, a kit a polgárság választott, mivel az egyik consul, Flaminius, a trasumenusi csatában elesett, a másik pedig, a ki dictatort választhatott volna, Servilius, távol volt.

CS. JÓ.