TARTALOMP

Proetus

ProitoV. – 1. Abas és Ocalea fia, Acrisius ikertestvére, a kivel Argos birtokáért viszályba keveredett, mely azzal végződött, hogy P.-nak menekülnie kellett. Apollod. 2, 2, 1. Paus. 2, 25, 6. Más hagyomány szerint azért tört ki a testvérharcz, mert P. elbcsábította Acrisiusnak leányát Danaét. Apollod. 2, 4, 1. P. Lycába menekült Iobateshez (Amphianaxhoz) és aztán feleségül vette Iobates leányát Anteát (Hom. Il. 6, 160), más változat szerint Stheneboeát (Eustath. p. 632, 4) vagy Antiopát. Serv. ecl. 6, 48. A mythologusok többsége így adja elő a dolgot, holott Ovidius szerint (met. 5, 238 skk.) épen megfordítva P. üzi el Acrisiust, a miért aztán Perseus áll bosszút, a ki P.-t a Medusa fejével kővé változtatja. A közkeletű hagyomány szerint Iobates fegyveres kézzel támogatta vejének jogait. Tirynst elfoglalják, mire a Cyclopsok népe fallal veszi körül. Schol. Eur. Orest. 953. Paus. 2, 16, 1. Erre aztán a harcztéren szembekerült testvérek megosztoztak az ősi hatalmon. Acrisius megtartotta Argost. P. viszont megkapta Tirynst, Midea határát és az argolisi tengerpartot. Paus. 2, 16, 2. Ezután már csak az okozott neki gondot, a mi gyermekeivel történt. Nejétől három leánya született: Lysippe, Iphinoë és Iphianassia (a Proetidák). Ezeket az istenek őrültséggel verték meg, vagy azért, mert Dionysusnak tiszteletével ellenkeztek, vagy azért, mert magukat hivalkodásukban Heránál is szebbnek mondották. Őrültségükben végigkalandoztak a Peloponnesuson és nemcsak maguk őrjöngtek, de még a többi asszonyt is megőrjítették, úgy hogy halomszámra öldösték a gyermekeiket. Utoljára aztán a szomorú apa Melampushoz fordult, a ki meg is igérte, hogy a Proetidákat meggyógyítja, de ennek fejében az országnak egy-egy harmadát alkudta ki magának is, testvérének Biasnak is. A gyógyulás meg is történt, még pedig vagy úgy, hogy Melampus a leányokat egy forrásban megfürösztötte (Strabo 8, 533. Ov. met. 15, 325), vagy úgy, hogy földszurokkal megfüstölte. Clem. strom. 7, 713. Akkor aztán Melampus és Bias feleségül vették Lysippét és Iphianassát; a harmadik leány (Iphinoë) bolyongása közben Sicyonban meghalt. Hdt. 9, 34. Apollod. 2, 2, 2. P.-nak volt egy fia is, Megaphentes, l. Perseus, 1. V. ö. Bellerophontes. – 2. Thersander fia, Maera atyja. Paus. 10, 30, 2. Schol. Hom. Od. 11, 325. Eustath. p. 1688, 63.

L. M.