TARTALOMP

Promachus

PromacoV. – 1. Egyike az epigonusoknak, l. Adrastus, 1. és Parthenopaeus. – 2. Boeotiai vitéz, Alegenor fia. Hom. Il. 14, 476. 503. – 3. Aeson fia, a kit azalatt, hogy Iason az aranygyapjuért odajárt, Pelias atyjával együtt meggyilkolt. – 4. Több hősnek és istennek mellékneve, így különösen a heraclesé Thebaeben és a Hermesé Tanagrában. – 5. Pallas Athene (l. ezt, 1) egyik jelzője.

L. M.