TARTALOMP

Pronuba

házasságszerző, mellékneve Juno Jugalisnak (‘Hrh GamhlioV). Verg. A. 4, 166 Ov. her. 6, 43. – Pronubae néven ismeretesek továbbá a rómaiaknál azok az asszonyok, a kik a menyasszony nászáról gondoskodtak, mocsoktalan hírü nők, a kik első házasságukban éltek. Catull. 61, 186.

L. M.