TARTALOMP

Propraetor

v. pro praetore, a köztársaság idején volt praetorok, a kik eleinte mindjárt hivatali évük után (lex Cornlia), majd csak 5 évvel később (lex Pompeja) mentek ki kormányzóknak rendesen olyan provinciákba, a melyek már meg voltak hódítva. Kormányzóságuk tartama 1 évre volt szabva s ezen szabályt a lex Julia is megerősítette. Hivataluk és hatáskörük valóságban hasonló volt a proconsulihoz, csakhogy 6 lictoruk s kisebb kiséretük volt. L. Provincia, Proconsul, Cohors praetoria (Cohors alatt). A császárkorban a senatusi provinciák helytartóit Asia és Africa kivételével volt praetorok közül nevezte vagy sorsolta ki a senatus egy évre proconsul czímmel. A császári provinciák helytartóiul a császár nevezett ki helytartókat tetszésszerű időtartamra volt consulok vagy propraetores czímen volt praetorok közül. Tac. ann. 2, 66. 12, 31. Ezen ú. n. legati Augusti (v. Caesaris) pro praetoribus jus gladiit kaptak 5–5 fascisszal (azért quinquefascales is).

CS. JÓ.