TARTALOMP

Prosper

Tiro, Aquitaniából, Augustinus legkiválóbb tanítványa, a délgalliai semipelaginismus leküzdésére szentelte erejét úgy prózában (de gratia dei et libeor arbitrio stb.) mint versben (pl. de ingratis). Hieronymus chroniconját folytatta 433-ig, majd 445-ig s végre 455-ig. 440-től fogva I. Leo alatt a római kanczelláriában működött. – Irodalom: Ed. Le Brun és Mangeant, Paris, 1711. Migne, Patorl. lat. 45, 51. Chronicno ed. Mommsen Berolini, 1892 (Mon. Germ. hist. Auct. ant. 9). Wörter, P. ovn A. über Gnade und Freiheit. Freiburg, 1867.

B. F.