TARTALOMP

Proteus

PrwteuV. – 1. Jóstehetségű, Posidonnak hódoló tengeri aggastyán, a ki a tengernek minden mélységén keresztül lát. Verg. G. 4, 392 skk. Amphitritének fókáit legelteti és Pharus szigetén (mások szerint Carpathus szigetén Creta és Rhodus között) tartózkodik egy napi járásra Aegyptus folyamától. Hom. Od. 4, 355. Délben kikél a habok közül és a parti sziklák árnyékában alszik, míg a fókák körülötte pihennek. Hom. Od. 4, 400. Hogy ha valaki azt akarja, hogy jóslatot kapjon tőle, akkor tőrbe kell ejtenie, megfognia és fogva tartania. Ilyenkor P., hogy megszabaduljon, elébb mindegyre átalakul és a legkülönbözőbb alakokat ölti magára (ambiguus, ov. met. 2, 9), de ha látja, hogy semmi sem segít, akkor ismét eredeti alakját veszi fel, és csalhatatlanul jósol. Ov. a. a. 1, 761 skk. fast. 1, 369. Philostr. Vit. Ap. 1, 4.Így tett vele egyebek közt (Proteus leányának Idotheának tanácsára) Menelaus, a ki arra kényszerítette, hogy mondja meg, miképen lehet neki hazájába visszatérnie. Hom. Od. 4, 351 skk. Mikor aztán már jósolt, megint a tengerbe merül, a melyen kocsiját szárnyas paripák húzzák. Verg. G. 3, 389. Homerusnál P. ugyanazt a szerepet játsza, a mit Nereus és Hercules mondában és Glaucus az Argonauta mondában. Az orphikusoknál ő birja a tenger kulcsait és a mindenség elősszülötte, a ki «a természet kezdeteit elrendezte, változtatva a szent anyagot sokszor alakított képzetek szerint.» Orph.Hymn. 24. Később mythologiai okoskodások által P.-ból aegyptusi király lett, a ki Pharus szigetén uralkodott, Posidon fia és Psamathe férje volt; gyermekei Theoclymenus és Theonoë. Euripides szerint Hermes Helenát, a kit Paris elrabolt volt, P-hoz vitte és ra bízta, holott Parist csupán egy r követte. Midőn aztán Menelaus Troja alól visszatért, feleségét visszakapta. Hdt. 2, 112. 118. Egy másik hagyomány szerint P. Egyptusból Traciába ment és ott Toronét vette feleségül. Mivle azonban fiai Tmolus és Telegonus az idegenek iránt erőszakosan vislkedtek (a miért aztán Heracles meg is ölte őket), P.-nak sem volt maradása, hanem arra kérte Posidont, hogy engedje őt vissza Aegyptusba. A képzőművészet P.-t mint a tenger pásztorát halfarkban végződő alsó testtel ábrázolta; kezébe görbe pásztorbotot adott; néha egypár delphint vezet szallagon, máskor pedig halfarkú egyszarvú van mellette. – 2. L. Peregrinus, 2.

L. M.