TARTALOMP

Prusias

ProusiaV. – 1. I. Prusias, Bithynia királya (263–186. Kr. e.). Fiatalon örökölte atyjától az uralmat, melynek első felét a szomszéd Galatiával vívott kemény harczok tették terhessé, míg végre 213-ban sikerült országának békéjét biztosítania. Erélyes és tevékeny kormányzással országának nemcsak tekintélyét emelte (Pol. 4, 50. 5, 91. 111. 8, 17), hanem területileg is gyarapította Heracleának és környékének elfoglalásával. A rómaiak és Antiochus között kitört háborúban eleinte kényszerből Roma pártjára állott (190), de mivel ebből haszna nem volt (Liv. 37, 25. Pol. 21, 9. 2,2 27), bosszúból menhelyet nyújtott a menekvő Hannibalnak. Meghalt 186 körül. Just. 32, 4. Nep. Hann. 10. – 2. Őt követte fia II. Prusias (186–149. Kr. e.), Hannibalt, bár ez a pergamumi fejedelem ellen viselt háborújában jó szolgálatot tett, a rómaiak fenyegetéseitől megijedve 183-ban kiadta. Erőtlen fejedelem volt, ki teljesen Roma akaratától függött. Liv. 37, 25. Pol. 24, 1. 3. 29, 3. 30, 16. 32, 35. Erőszakos halállal múlt ki; fia Nicomedes ölette meg őt 149-ben. Pol. 37, 2. Just. 32. 4. 34, 4. 39, 46. 51. 45, 44 – 3. ProusiaV, l. Cius.

SZ. ZS.