TARTALOMP

Psammetichus

YammhticoV, aegypt. Pszamtik, több aegyptusi király neve. – 1. I. Psammetichus, (660–610. Kr. e.), Necho fia, a 26. vagy saisi dynastia megalapítója; ő szabadította fel az országot az assyriaiak fenhatósága alól Gyges lydiai király támogatásával. Ugyanis 672-ben Asarhaddon assyriai király elűzvén az aethiops királyt (l. Sabacon), a ki 729 óta Aegyptus ura volt, az országot 20 részre osztva aegyptusi hűbérfejedelmeknek adta át. Ezek leghatalmasabbika volt Necho, Emphis és Sais helytartója. Őt követte 664-ben fia P., a ki 660 körül Gyges ioniai és cariai zsoldosainak segítségével lerázta magától az assyriai igát a Momemphis melletti csatában és fenhatósága alatt ismét egyesítette az egész országot. A birodalom északkeleti határának megerősítésére Pelusiumban állandó, jobbára ioniai és cariai zsoldosokból álló tábort létesített, kiket oly kedvezményeknek részesített, hogy az aegyptusiak közül 200,000-en Aethiopiába vándoroltak ki. A birodalom fővárosa természetesen Sais lőn; helyreállította a régi vallást és szokásokat, fényes épületeket emelt a görögökkel állandó kereskedelmi érintkezésbe lépett. Hdt. 1, 105. 2, 30. 147 sk. 157. Diod. Sic. 1, 66 sk. Strabo 17, 786. 801. – 2. II. Psammetichus, (594–589. Kr. e.), az előbbinek unokája, Nechónak (I. P. fiának) fia, Herodotus (2, 161) szerint YammiV, hadat viselt az aethiopsok ellen. – 3. Periander corinthusi tyrannus unokaöcscse és utóda 586/5-ben Kr. e.; alig hároméves uralkodás után megölték a corinthusiak.

SZ. ZS.