TARTALOMP

YhjizesJai

a bárczával (jhjoV) való szavazással. A bárczával való szavazást kivált ott alkalmazták, a hol a szavazás szabadságát titkos eljárás (crubdhn fhjizesJai) útján volt kivánatos biztosítani, vagy a hol a szavazatok száma is fontos volt; így kivált szabadalmak osztogatásánál, pl. polgárjog adományozásánál, melyhez 6000 polgár szavazata volt szükséges. Különben rendesen csak kézfelemeléssel szavazott a népgyűlés, pl mindazon tisztviselők választásakor is, kiket nem a sors útján alkalmaztak. A f. kifejezést egyébiránt gyakran a ceirotonein kifejezés helyett is alkalmazzák, mint általánosabb értelműt (f bohJeian = segítséget megszavazni). – A törvényszéki szavazásról l. Kadoi czímzó alatt.

GY. GY.