TARTALOMP

YtarmoV

sternutatio, sternutamentum, tüsszentés, melyet a classikus népek omenül vettek (l. Divinatio), s a tüsszentőnek jó egészséget és szerencsét kívántak (Zeu swson). A babona a hangos és a reggeli tüsszentést rosz omennek vette, a délit jónak. Görög embert a baloldalról hallott tüsszentés elkedvetlenített, jobbról jövő jó omenül szolgált. Plat. Symp. 189A. Aristoph. av. 720.

G. J.