TARTALOMP

Publilii

plebejus és patricius nemzetség. – 1. Volero Publ., 473-ban Kr. e. a katonai szolgálat miatt összeütközése volt a consulokkal; 472-ben mint néptribunus azt indítványozta, hogy a plebs hivatalnokait a tribusok gyűlésén (tributis comitiis) válaszszák; javaslata a következő évben 471-ben Laetorius tribunussága alatt el is fogadtatott. Liv. 2, 55. – 2. Q. Publ. Philo, 339-ben Kr. e. consul, azután még ugyanez évben dictator, 337-ben az első plebejus praetor. Consulsága alatt legyőzte a latinusokat, 327–26-ban pedig elfoglalta a samnis pártfogás alatt álló Palaeopolis várost. Liv. 8, 12. 15. 22. 320-ban ismét Samniumban és Apuliában harczolt; 314-ben valami ok miatt vád alá került, de felmentették. Liv. 9, 13. 26. – 3. Publilia, Cicero második felesége, ki sokkal fiatalabb volt nálánál. Nem is éltek nagyon jól együtt, úgy hogy 45-ben végleg elváltak. Plut. Cic. 41. Dio Cass. 46, 18. – 4. Testvére Publ. volt a válópöre ügyeinek vezetője Atticusszal Cicero barátjával együtt. Cic. Att. 13, 34. 16, 2.

I. B.