TARTALOMP

Pugillares

(libri, tabulae, codicilli), kicsi (pugnus, pugillus = ököl) táblák, melyet rendesen 2–4-esével voltak egymáshoz illesztve (diptycha, triptycha etc.) s melyeket a régiek, mint mi zsebkönyveinket, rendesen maguknál hordottak. A táblácskáknak felül kiemelkedő szegélyük volt, fekete vagy piros viaszkkal voltak bevonva s ebbe karczolták bele a stilus (stuloV, grajiV) hegyes végével a betűket. Levelekül is ilyen táblácskákat használtak. Közepükön rendesen lyuk volt, melybe zsinórt fűztek s azzal többszörösen átkötözték a táblácskákat; a zsinór végét aztán lepecsételték. L. Baumeister, 1, 354 skk. 3, 1583 skk.

SZ. GY.