TARTALOMP

Pullus

L. Junius, az 1. pún háborúban Kr. e. 249-ben consul volt. Árulással bevette ugyan Eryxet, de nemsokára ismét elveszítette, sőt oktalanságával egy római hajóhadat is tönkretett. S minthogy vád alá fogták, a miért az auspiciumokat megvetette, elitélése és büntetése elől a halálba menekült. Cic. n. d. 2, 3. Pol. 1, 53.

T. K.