TARTALOMP

Pulvinar

tulajdonkép nagy terjedelmű vánkos, főleg az a párna, melyre az istenképeket fektették ünnepi lakomán (l. Lectisternium) vagy midőn a circusba vitték őket. Jelenti továbbá más kiváló férfiú fekvőhelyét, valamint azt a páholyt is, melyet Augustus a circusban a maga számára rendeztetett be (spectabat ex pulvinari, Suet. Oct. 45).

G. J.